mi-nuh-seh-riddim-black-magic

MI Nuh Seh Riddim – Black Magic

mi-nuh-seh-riddim-black-magic

MI NUH SEH RIDDIM – BLACK MAGIC 1996

Tracklist:

  1. Cannybal – Cannybal-Gal Can Wine
  2. Cannybal – Version
  3. Duck Man – Mi Nuh Seh
  4. Duck Man – Version

 

DOWNLOAD

© Riddim(s)World 2008 - 2022