LOSE YOUR BREATH RIDDIM

lose your breath riddim

LOSE YOUR BREATH RIDDIM – 2011

TRACKLIST:
1. Juggla – Cheer Fi Di Gyal Dem
2. Lee’Tal – To The Club We Go
3. Mad$Am – Every Where We Go
4. Natel – Gyal Deh Ya
5. Olaseni – Swag Turn Up